روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

بدهي هاي بيمه سلامت بيشتر از چيزي است كه گفته مي شود / اختلافي با وزارت بهداشت و رفاه نداريم
 
جام جم سرا

خبرگزاري آريا - مديرعامل بيمه سلامت گفت: رويكرد اخير بيمه سلامت اين بوده است كه بدهي به دانشگاه هاي علوم پزشكي را از 1 سال به حدود 6، 7 ماه و بدهي به داروخانه ها را از 10 ماه به 2.5 ماه كاهش داديم. حال اقدام جديدمان اين است كه با جديت و تلاش بيشتر بتوانيم بدهي هايمان را با فاصله زماني كوتاه پرداخت كنيم.
طاهر موهبتي در رابطه با صحبت هاي اخير قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت مبني بر اعلام بدهي 15 هزار ميلياردي بيمه به جام جم آنلاين گفت: متاسفانه بدهي بيمه سلامت به بخش دولتي، غير دولتي و نهادهاي غيردولتي مبلغي قابل توجه و بيش از اين موارد ذكر شده است. از شهريورماه امسال كه مديريت بيمه سلامت را بر عهده گرفتم، بدهي بيمه به دانشگاه هاي علوم پزشكي در حدود يكسال بود حال اين بدهي در حدود 6 الي 7 ماه كاهش پيدا كرده است، اما با اين وجود بازهم بدهي ها مبلغ قابل توجهي هستند.
وي ادامه داد: ما ماهيانه حدود 700 ، 800 ميليارد به دانشگاه هاي علوم پزشكي بدهي داشتيم به عبارتي ديگر حدود 6، 7 ماه دانشگاه ها از بيمه سلامت مطالبه داشتند كه اين بدهي براي بيمه تامين اجتماعي بيشتر است. بيمه سلامت در مدت 4 ماه با پيگيري هاي وزير بهداشت و سازمان برنامه 7400 ميليارد تومان به 42 هزار مركز درماني تزريق بودجه داشت. اما بدهي ها بيشتر از اين مبالغ است و پرداخت 7 ماه بدهي به بخش دولتي بازهم قابل پذيرش نيست.
موهبتي اظهار داشت: رويكرد اخير بيمه سلامت اين بوده است كه بدهي به دانشگاه هاي علوم پزشكي را از 1 سال به حدود 6، 7 ماه و بدهي به داروخانه ها را از 10 ماه به 2.5 ماه كاهش داديم. حال اقدام جديدمان اين است كه با جديت و تلاش بيشتر بتوانيم بدهي هايمان را با فاصله زماني كوتاه پرداخت كنيم. البته در كنار پرداختي هاي خودمان بايد به دنبال رويكردهاي جديد وزارت بهداشت كه كنترل هزينه هاست، باشيم. چرا كه اگر قرار باشد هرآنچه كه پرداخت مي شود بر آن مديريت و نظارت كافي وجود نداشته باشد، اين بدهي ها انباشته خواهد شد و پرداختش براي دولت و كشور ميسر نخواهد بود.
مديرعامل بيمه سلامت خاطرنشان كرد: لذا از اين جهت دستگاه هاي بيمه اي به ويژه سازمان بيمه سلامت يكي از اولويت هاي اصليش "مديريت هزينه" است. واقعي ديدن نياز سازمان هاي بيمه اي از طريق منابع عمومي و نظارت و مديريت هزينه يكي از راه هاي حل مشكل است كه ما در سازمان بيمه سلامت به دنبال آن هستيم.
موهبتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختلافات بين بيمه سلامت با وزارت بهداشت رفع شد؟ گفت: بيمه سلامت با هيچ ارگاني اعم از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و ... اختلافي ندارد. برخي از رسانه ها باعث ايجاد اين دسته از اخبار كذب و حاشيه مي شوند.
وي در خصوص نقش طرح تحول سلامت در ايجاد بدهي هاي بيمه به جام جم آنلاين گفت: ما در حدود 11 ميليون نفر در كشور را بيمه كرديم و از اين تعداد تنها 5 ميليون واقعي هستند، مابقي نه اين كه وجود ندارند خير، منظور اين است كه بقيه افراد در يك صندوق ديگر سازمان بيمه سلامت حق بيمه پرداخت مي كردند و حال از آن صندوق خارج شده و به صندوق رايگان پيوستند. سرانجام اين 5-6 ميليون، منابع مورد نيازش تامين نشد همين عدم تامين منابع مالي يعني انباشت بدهي در حدود 2 الي 3 ميليارد تومان.
موهبتي تاكيد كرد: اگر براي يك صندوق طرحي را در نظر گرفته اما منابع اقتصاديش را ناديده بگيريم مسلما فايده اي ندارد و اين دسته از اتفاقات و بدهي ها رخ مي دهد. بهترين صندوق ها كه از نظر اقتصادي توان مالي بالايي دارند نيز در اين مواقع دچار چالش مي شوند.
مديرعامل بيمه سلامت خاطرنشان كرد: ما بايد به سمتي برويم كه اين استمرار و تداوم پرداخت حق بيمه منقطع نشود، افرادي كه توان مالي دارند حق بيمه خود را پرداخت كنند، همچنين بايستي رويكرد بيمه سلامت حمايت از محرومين باشد و تحت هيچ شرايطي به بيمه رايگان و خدمات اين بخش لطمه اي وارد نشود. اين موارد اگر دست به دست هم دهند به اميد خدا نتيجه بخش خواهد شد. طبيعتا هر طرحي كه در نظر گرفته مي شود بار مالي خاص خود را دارد، مهم اين است كه بار مالي آن واقعي ديده شود و در بودجه در نظر گرفته شده و تخصيص يابد. حال اگر اين اتفاقات انجام نشد و طرح بدون منابع مالي به بيمه سلامت واگذار گرديد معلوم است هر سازمان ديگرهم باشد دچار چالش و بدهي مي شود اين در حالي ست كه ما براي ايجاد چالش خيلي مشكلات ديگري داريم.
بيتا نوروزي-جام جم آنلاين
منبع خبر:
آريا نيوز
   تاریخ: ۰۷:۱۸ - ۱۵/۱۱/۱۳۹۶   بازدید: ۱۷۳