روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

مقالات دوماهنامه فيض، دوره 22، شماره 5 منتشر شد
 
سيويليكا
مجموعه مقالات دوماهنامه فيض، دوره 22، شماره 5 كه در سال 1397 منتشر شده بود با تعداد 14 مقاله در پايگاه سيويليكا (CIVILICA.com) نمايه سازي و منتشر شد.

دوماهنامه فيض (Journal of Kashan University of Medical Sciences) يك نشريه علمي-پژوهشي است كه توسط دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي كاشان به صورت دوماهانه به زبان فارسي از سال 1376 در كاشان منتشر مي شود.

ليست و عناوين مقالات نمايه شده از دوره 22، شماره 5 اين ژورنال به صورت زير مي باشد:
1. اثر كوركومين بر شاخص هاي هماتولوژي و بيوشيميايي گلبول هاي قرمز در موش هاي صحرايي مصرف كننده اكستازي
2. بررسي اثر نانونقره توليد شده با روش سنتز زيستي بر ميزان بيان ژن HDAC8 در رده سلولي سرطان ريه (A549)
3. تاثير تمرينات منظم اينتروال بر علايم هيستوشيميايي و سطح سايتوكايني و نوروتروفيكي بافت مغز موشهاي صحرايي لوييس در مدل تجربي مالتيپل اسكلروزيس
4. هماهنگي حركتي و تغييرات ساختاري بافت هيپوكامپ در پاسخ به هشت هفته تمرين هوازي و مصرف ريتالين در موش هاي صحرايي بيش فعال شده
5. اثر درمان تركيبي رزوراترول و ورزشهاي تناوبي و تداومي بر سطح بيوماركرهاي آپوپتوتيك بافت قلبي در موشهاي نر مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
6. اثر شدت هاي مختلف تمرين دايره اي مقاومتي بر پروتيين وابسته به آگوتي، انسولين و گلوكز پلاسما در مردان جوان
7. بررسي اثرات ضد ميكروبي و ضد سرطاني نانوذره نقره ساخته شده با استفاده از عصاره گياه Artemisia scoparia بر عليه رده سلولي سرطان ريه (A549)
8. پاسخ سايتوكاين ها به يك ماه قطع فعاليت ورزشي در مردان تمرينكرده و داراي اضافه وزن
9. تاثير مصرف ملاتونين بر توان هوازي و زمان رسيدن به واماندگي طي يك فعاليت زيربيشينه در دختران دانشجوي تربيت بدني
10. مقايسه اثر كورتوندرماني 8 و 12 هفته اي بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين دي در اطفال مبتلا به سندروم نفروتيك در فاز بهبودي
11. اثر تمرينات استقامتي و مصرف تاكسول بر سطوح سيكلواكسيژناز- 2 و پروستاگلاندين E2 در بافت كبد موش هاي مبتلا به سرطان گردن رحم
12. اندازهگيري ميزان تابش گاماي زمينه اي با منشاء طبيعي در فضاهاي باز و بسته و ارزيابي خطر بروز سرطان ناشي از آن در ساكنان شهر كاشان طي سال 1395
13. بررسي الگوي مصرف و علل گرايش به اعتياد در زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان كاشان طي سال 1396
منبع خبر:
اخبار علمی
   تاریخ: ۲۱:۴۴ - ۲۹/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۵۰۶