روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشكي كاشان از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است
 
پيام سپاهان - كاشان -سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به موفقيت هاي پرسنل و دانشجويان اين دانشگاه در موضوع قرآن و نهج البلاغه گفت: دانشگاه علوم پزشكي كاشان يكي از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است.
پيام سپاهان - كاشان -سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به موفقيت هاي پرسنل و دانشجويان اين دانشگاه در موضوع قرآن و نهج البلاغه گفت: دانشگاه علوم پزشكي كاشان يكي از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است.
منبع خبر:
سپاهان نیوز
   تاریخ: ۲۳:۳۳ - ۱۳/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۳۸