روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

دستگاه ايجاد سوختگي در پوست با قابليت تنظيم درجه اختراع شد
 
سيدحسين جارالمسجد، عضو هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزار دانشجو، با اشاره ساخت دستگاه ايجاد سوختگي در پوست با قابليت تنظيم درجه سوختگي گفت: با استفاده از اين اختراع، امكان ايجاد سوختگي هاي آزمايشگاهي با درجه و عمق يكسان جهت انجام تحقيقات، با استفاده ...


سيدحسين جارالمسجد، عضو هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزار دانشجو، با اشاره ساخت دستگاه ايجاد سوختگي در پوست با قابليت تنظيم درجه سوختگي گفت: با استفاده از اين اختراع، امكان ايجاد سوختگي هاي آزمايشگاهي با درجه و عمق يكسان جهت انجام تحقيقات، با استفاده از دما، زمان و فشار كنترل شده در تعداد نامحدودي از حيوانات آزمايشگاهي با گونه ها و اندازه هاي متفاوت ممكن مي شود. اين اختراع امكان تحقيقات گسترده در زمينه سوختگي و درمان هاي مرتبط با آن را براي محققان فراهم مي سازد.

حسين جارالمسجد تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه با استفاده از وسايل و ابزار موجود، در زمينه تحقيقات بر روي سوختگي هاي پوستي وجود دارد، عدم امكان ايجاد سوختگي هاي آزمايشگاهي با درجه و عمق يكسان در حيوانات مي باشد.

دانشيار دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز با اشاره به بخش هاي مختلف اين دستگاه خاطرنشان كرد: قسمت اصلي دستگاه شامل يك هيتر الكتريكي بوده كه حرارت دلخواه براي القاي سوختگي هاي جلدي با درجه و عمق يكسان را در حيوانات آزمايشگاهي توليد مي كند كه گرماي توليدي آن توسط يك ميكروكنترلر و يك سنسور دمايي متصل به هيتر تحت كنترل قرار مي گيرد.

وي در ادامه گفت: بدنه آلومينيومي كه اين هيتر در داخل آن قرار گرفته، يك قالب آلومينيومي متصل به خود را تا رسيدن به دماي مطلوب اپراتور گرم مي كند. همچنين اهرم جابجاكننده هيتر و قالب آلومينيومي داراي دو سنسور جداگانه جهت كنترل زمان و كنترل فشار وارد شده توسط قالب آلومينيومي به پوست حيوان مورد آزمايش مي باشند.
عيد///دستگاه ايجاد سوختگي در پوست با قابليت تنظيم درجه اختراع شد
جارالمسجد با اشاره به كاربرد هاي اين دستگاه بيان كرد: بهره برداري از اين دستگاه كه مورد استقبال مركز تحقيقات سوختگي دانشگاه علوم پزشكي هم قرار گرفته، امكان تحقيقات منسجم در درمان سوختگي هاي پوستي را فراهم مي آورد.

عضو هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز با اشاره به هدف از اين اختراع تاكيد كرد: اين دستگاه كه با همكاري سيد ابوالفضل صفوي خلخال براي نخستين بار در كشور اختراع شده، داراي گواهي نامه ثبت اختراع بوده و به شماره 86664 در اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت و اسناد كشور به ثبت رسيده است.
عيد///دستگاه ايجاد سوختگي در پوست با قابليت تنظيم درجه اختراع شد

لازم به ذكر است، سيدحسين جارالمسجد، عضو هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز يكي از مخترعان اين دستگاه است كه داراي رتبه دانشيار است و سابقه انتشار بيش از 25 مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخل و خارج كشور و اجراي چندين طرح پژوهشي را در كارنامه دارد. عضويت در كميته اخلاق در پژوهش هاي زيستي دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مديريت گروه علوم درمانگاهي و رياست بخش جراحي و راديولوژي دانشكده دامپزشكي از مسئوليت هاي اجرايي وي به شمار مي رود.
منبع خبر:
دانشجو
   تاریخ: ۱۶:۴۸ - ۰۷/۰۱/۱۳۹۸   بازدید: ۲۷