روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

حضور پررنگ دانشگاه هاي ايران در نظام هاي برتر رتبه بندي جهان/ سال ظهور جوان ترها
 

دانشگاه هاي ايراني در سال 1397 در نظام هاي برتر رتبه بندي جهان حضور پررنگي داشتند و حضور جالب توجه دانشگاه هاي جوان تر در اين رده بندي ها نشان از رشد دانشگاه هاي كشور دارد.

به گزارش پرتال دانشگاهي و به نقل از خبرنگار مهر، بررسي هاي نظام هاي رتبه بندي دانشگاهي در سال 1397 نشان مي دهد كه دانشگاه هاي ايراني در 5 نظام برتر رتبه بندي آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني دانشگاه هاي جهان شامل وبومتريكس، شانگهاي، كيواس و تايمز حضور چشمگيري داشته اند.

بررسي جايگاه دانشگاه هاي ايراني در اين رده بندي ها نشان مي دهد كه دانشگاه هاي كشور سال پرباري را پشت سر گذاشته اند.

200 دانشگاه ايراني در رتبه بندي وبومتريكس جهان

رتبه بندي وبومتريكس webometrics يكي از معتبرترين و جامع ترين مراجع رتبه‏ بندي وب‏ سايت هاي دانشگاه‏ي است. اين وب‏سايت هر سال دو بار گزارش رتبه‏ بندي خود را ويرايش و آخرين تغييرات را اعمال كرده و گزارش جديدي ارائه مي كند.

وب سايت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بر اساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (Presence) با وزن 5 درصد، تعداد ارجاع يا لينك هاي برقرار شده از ساير سايت ها به سايت دانشگاه (Visibility) با وزن 50 درصد، تعداد استنادات 10 نويسنده پر استناد دانشگاه در استنادات گوگل اسكولار (Openness) با وزن 10 درصد و تعداد مقالات كيفي دانشگاه قرار گرفته در بين 10 درصد مقالات پر استناد موضوع مربوطه در سايت سايماگو (Excellence) با وزن 35 درصد ارزيابي و رتبه بندي مي شوند.

ويرايش نسخه ژانويه 2019 رتبه بندي جهاني وبومتريكس كه به ارزيابي حضور علمي و پژوهشي و آموزشي دانشگاه ها در وب مي پردازد، منتشر شد و حدود 200 دانشگاه ايراني در ميان برترين ها هستند. در ميان يك هزار دانشگاه برتري كه با ميزان استنادات مرتب شده اند، رتبه اي اعلام نشده است و تنها بر اساس بيشترين استنادات مرتب شده اند. حدود 200 دانشگاه ايراني در ميان هزار دانشگاه برتر دنيا قرار دارند.

جدول 10 دانشگاه برتر ايران از منظر رتبه بندي وبومتريكس بر اساس استنادات (CITATIONS)افزايش تعداد دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي موضوعي شانگهاي

رتبه بندي شانگهاي يكي از معتبرترين رتبه بندي هاي جهاني است كه نتايج آن توسط دانشگاه شانگهاي ژيائوتنگ چين منتشر مي شود. اين رتبه بندي براي اولين بار در ژوئن سال 2003 ميلادي منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد مي شود.

رتبه بندي منتشر شده در سال 2018 شانگهاي 1000 دانشگاه برتر جهان را پوشش مي دهد و كيفيت آموزش، كيفيت اعضاي هيئت علمي، برونداد پژوهشي و عملكرد سرانه در نظام رتبه بندي شانگهاي توسط شش شاخص ارزيابي مي شوند.

در رتبه بندي جهاني شانگهاي سال 2018، تعداد 13 دانشگاه از ايران در اين رتبه بندي حضور يافتند و اين در حالي است كه در سال 2017 تعداد دانشگاه هاي ايران در اين نظام رتبه بندي 8 مورد بود و لذا شاهد رشد اين حضور هستيم. تعداد 5 دانشگاه از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي ايران براي اولين بار در نظام رتبه بندي شانگهاي حضور يافتند.

دانشگاه هاي ايران حاضر در نظام رتبه بندي شانگهاي شامل دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه شيراز، دانشگاه تبريز، دانشگاه علوم پزشكي ايران است.

جدول حضور دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي موضوعي شانگهاي سال 2018در موضوعات و رشته هاي جغرافيا، محيط زيست، اقيانوس شناسي، مهندسي هوا و فضا، سنجش از دور، علوم بيولوژيكي، فناوري پزشكي، آمار، حقوق، علوم سياسي، جامعه شناسي، آموزش، ارتباطات، روانشناسي، مديريت كسب و كار، ماليه و سرمايه گذاري، اداره عمومي، مديريت هتلداري و گردشگري، كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي ايراني رتبه اي كسب نكرده اند.
افزايش تعداد دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي كيواس

كيو اس (QS) به عنوان يكي از معتبرترين نظام هاي رتبه بندي بين المللي شناخته مي شود كه توسط مؤسسه كاكارلي سيموندز انگلستان دانشگاه هاي جهان را رتبه بندي مي كند.

روش شناسي رتبه بندي جهاني كيو اس از 6 شاخص در 4 حوزه كلي وضعيت آموزش، پژوهش، قابليت جذب در بازار كار و بين المللي سازي جهت ارزيابي عملكرد دانشگاه ها بهره مي برد و منابع اطلاعاتي مورد استفاده آن شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجي ها، اطلاعات ارائه شده از سوي دانشگاه ها، اطلاعات پژوهشي دانشگاه ها در پايگاه استنادي اسكوپوس است.

در رتبه بندي جهاني «كيو اس» سال 2019 تعداد 8 دانشگاه كشور در 13 حوزه موضوعي حضور دارند.

رتبه بندي موضوعي كيو اس بر اساس 4 شاخص بررسي شهرت دانشگاه، ارزيابي كارفرمايان، تعداد استنادها به ازاي هر مقاله و h-index صورت مي پذيرد و اين شاخص ها هر كدام با وزني متناسب با هر حوزه موضوعي، جهت معرفي بهترين دانشگاه ها مشخص مي شوند.

رتبه بندي كيواس در سال 2019 ميلادي دانشگاه هاي برتر دنيا را در 48 حوزه موضوعي در قالب 5 حيطه كلي علوم طبيعي؛ مهندسي و فناوري؛ علوم زيستي و پزشكي؛ علوم اجتماعي و هنر و علوم انساني مورد رتبه بندي قرار داده است.

در رتبه بندي كه در 5 حيطه علوم طبيعي؛ مهندسي و فناوري؛ علوم زيستي و پزشكي؛ علوم اجتماعي و هنر و علوم انساني صورت پذيرفته است، دانشگاه هاي ايران در سه حيطه مهندسي- فناوري، علوم زيستي-پزشكي و علوم طبيعي داراي رتبه در بين دانشگاه هاي برتر دنيا شده اند.

در رتبه بندي حوزه هاي موضوعي سال 2019 كيو اس، دانشگاه هاي ايران عملكرد مطلوبي دارند. اين در حالي است كه در سال 2016، دانشگاه علوم پزشكي تهران تنها دانشگاه ايراني حاضر در اين رتبه بندي موضوعي بود.

حضور دانشگاه هاي ايران در سال 2017 از يك حوزه به 8 حوزه موضوعي معماري و محيط انسان ساز؛ مهندسي عمران و سازه؛ مهندسي برق و الكترونيك؛ مهندسي مكانيك؛ كشاورزي و جنگلداري؛ پزشكي؛ داروسازي و شيمي ارتقا يافت و در سال 2018، حضور دانشگاه هاي برتر كشور در رتبه بندي موضوعي به 9 حوزه موضوعي ارتقا يافت.

جدول عملكرد دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي موضوعي كيو اس سال 201929 دانشگاه ايراني در رتبه بندي تايمز براي اولين بار

يكي از رتبه بندي هاي مهم دنيا در زمينه دانشگاه ها، رتبه بندي جهاني تايمز است كه به صورت سالانه به ارزيابي و سنجش دانشگاه ها در حوزه هاي موضوعي مختلف مي پردازد. اين رتبه بندي در 11 حوزه موضوعي كلي دانشگاه هاي برتر جهان را بر اساس 13 شاخص عملكردي معرفي مي شوند.

اين حوزه هاي موضوعي شامل مهندسي و فناوري، علوم زيستي، علوم فيزيكي، هنر و علوم انساني، پزشكي، اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعي، علوم كامپيوتر، روانشناسي، آموزش و حقوق است.

در رتبه بندي سال 2019 تايمز تغييرات قابل توجهي را در رتبه دانشگاه هاي ايراني شاهد هستيم و تعداد دانشگاه هاي ايراني حاضر در اين رتبه بندي به 29 دانشگاه افزايش يافت.

در سال هاي 2012 تا 2014 از ايران تنها يك دانشگاه و در سال 2015 دو دانشگاه صنعتي شريف و صنعتي اصفهان در اين رتبه بندي حضور داشتند. در سال 2016 تعداد دانشگاه ها به 8 مورد، در سال 2017 به 13 دانشگاه و در 2018 اين تعداد به 18 دانشگاه افزايش يافته است. در رتبه بندي سال 2019 با ورود 11 دانشگاه جديد شاهد حضور 29 دانشگاه از جمهوري اسلامي ايران در جمع 1258 دانشگاه برتر جهان از 86 كشور هستيم.

دانشگاه هاي كاشان، علوم پزشكي مشهد، صنعتي شيراز، شهيد مدني آذربايجان، علوم پزشكي ايران، مازندران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، خوارزمي، شهيد باهنر كرمان، صنعتي شاهرود و اروميه براي اولين بار در رتبه بندي تايمز حضور يافته اند.

جدول دانشگاه هاي ايران در نظام رتبه بندي بين المللي تايمز 2019روند رو به رشد رتبه دانشگاه هاي ايراني در رده بندي هاي معتبر بين المللي نشان از رشد قابل توجه دانشگاه ها در حوزه هاي مختلف علمي و شاخص هاي متعددي از جمله آموزش، پژوهش و زيرساخت ها دارد.

منبع
منبع خبر:
اخبار دانشگاهي
   تاریخ: ۱۸:۱۵ - ۰۷/۰۱/۱۳۹۸   بازدید: ۲۵