روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
همه مركزهاي درماني كاشان زير نظر پزشك فعاليت دارند
 
پيام سپاهان - كاشان- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در واكنش به انتشار شايعه اي در فضاي مجازي اعلام كرد كه همه مركزهاي درماني اين شهرستان زير نظر پزشكان مشغول فعاليت هستند.
پيام سپاهان - كاشان- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در واكنش به انتشار شايعه‌اي در فضاي مجازي اعلام كرد كه همه مركزهاي درماني اين شهرستان زير نظر پزشكان مشغول فعاليت هستند.
منبع خبر:
سپاهان نیوز
 
تاریخ: ۱۷/۰۷/۱۳۹۸