روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
همه مركزهاي درماني كاشان زير نظر پزشك فعاليت دارند
 
كاشان- ايرنا- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در واكنش به انتشار شايعه اي در فضاي مجازي اعلام كرد كه همه مركزهاي درماني اين شهرستان زير نظر پزشكان مشغول فعاليت هستند.
همه مركزهاي درماني كاشان زير نظر پزشك فعاليت دارند كاشان- ايرنا- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در واكنش به انتشار شايعه اي در فضاي مجازي اعلام كرد كه همه مركزهاي درماني اين شهرستان زير نظر پزشكان مشغول فعاليت هستند.

پيش تر مطلبي در فضاي مجازي شهرستان خطاب به رييس دانشگاه علوم پزشكي كاشان انتشار يافته و در آن نسبت به انجام تزريقات با وجود نبود پزشك در برخي مركزهاي درماني داراي مجوز رسمي از اين دانشگاه انتقاد شده بود.

مركزهاي واقع در بلوار دانش، ناجي آباد و خيابان بهشتي در اين مطلب از جمله نقاطي عنوان شده بودند كه بدون حضور پزشك يا پرستار در نوبت هاي صبح، عصر و شب نسبت به ارائه خدمات بهداشتي و درماني مانند تزريقات اقدام مي كنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي كاشان روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا تشريح كرد: با توجه به بازرسي هاي صورت گرفته، مركز پرستاري مادر واقع در بلوار دانش تنها در نوبت بعد از ظهر با حضور مهديه بصيري به عنوان پزشك خانم چمني به عنوان كارشناس پرستاري فعاليت دارد.

محمد حاجي جعفري افزود: مركز پرستاري صادقيه نيز در دو شيفت با حضور آقايان سرافرازي و غلامي داراي پزشك و كارشناس پرستاري بوده، همچنين در مركز پرستاري پارسا واقع در ناجي آباد نيز آقاي عريضي به عنوان پزشك و خانم كندابي به عنوان كارشناس پرستاري در دو شيفت به مراجعان خدمات رساني مي كند.

وي تصريح كرد: شهروندان مي توانند هرگونه شكايتي در اين زمينه يا موارد مشابه را با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي كاشان واقع در خيابان شهيد بهشتي درميان بگذارند تا پيگيري و اقدام لازم صورت گيرد.

جمعيت افزون بر 465 هزار نفري شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل زير پوشش خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان هستند.

6136/8123
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۱۷/۰۷/۱۳۹۸