روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشكي كاشان از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است
 
پيام سپاهان - كاشان -سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به موفقيت هاي پرسنل و دانشجويان اين دانشگاه در موضوع قرآن و نهج البلاغه گفت: دانشگاه علوم پزشكي كاشان يكي از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است.
پيام سپاهان - كاشان -سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به موفقيت هاي پرسنل و دانشجويان اين دانشگاه در موضوع قرآن و نهج البلاغه گفت: دانشگاه علوم پزشكي كاشان يكي از دانشگاه هاي سرآمد قرآني كشور است.
منبع خبر:
سپاهان نیوز
 
تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۸