روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب شد
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

با حكم وزير بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب شد

دكتر سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در حكمي، دكتر سيدعليرضا مروجي را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان منصوب كرد.

به گزارش وبدا، متن اين حكم به شرح زير است.

جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي

دانشيار محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان منصوب مي شويد تا به ياري خداوند متعال و رعايت جوانب قانوني نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائيد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در انجام شايسته وظايف با رعايت قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق و سرافراز باشيد.
منبع خبر:
وب دا
 
تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۸