روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
سيدعليرضا مروجي، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان شد
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي حكمي، سيدعليرضا مروجي را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب كرد. مروجي دانشيار اين دانشگاه است. سيد عليرضا مروجي داراي دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي است و پيش از اين به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي حكمي، سيدعليرضا مروجي را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب كرد. مروجي دانشيار اين دانشگاه است.

سيد عليرضا مروجي داراي دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي است و پيش از اين به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه مشغول به خدمت بود.

ابراهيم كوچكي، رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي كاشان در حال حاضر مشغول به ادامه تحصيل در دوره فوق تخصص است.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۸