روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب شد
 
ايرواني بيان كرد: براي 4 هزار تن مستقيم و 30 هزار تن غير مستقيم اشتغالزايي و از خروج 350 ميليون دلار كشور جلوگيري كرده ايم. همچنين ساخت مجموعه هاي گردشگري و رفاهي از جمله اقدامات ما بوده كه البته برخي رسانه ها كار هاي خير ما را پوششي براي اقدامات خلاف دانسته اند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد.

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشكي كاشان، دكتر سعيد نمكي وزير بهداشت طي حكمي دكتر سيد عليرضا مروجي دانشيار دانشگاه علوم پزشكي كاشان را به عنوان سرپرست اين دانشگاه منصوب كرد.

دكتر ابراهيم كوچكي، رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نشست هيات رئيس اين دانشگاه ضمن تبريك به دكتر مروجي، براي مجموعه دانشگاه در راستاي ارتقاي سلامت منطقه آرزوي موفقيت كرد.

دكتر سيد عليرضا مروجي داراي دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي است و پيش از اين به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه مشغول به خدمت بود.

دكتر ابراهيم كوچكي در حال حاضر مشغول به ادامه تحصيل در دوره فوق تخصص است.
منبع خبر:
تابناک
 
تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۸