روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب شد
 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حكمي دكتر سيد عليرضا مروجي را به عنوان سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب كرد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حكمي دكتر سيد عليرضا مروجي را به عنوان سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب كرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از شمال استان اصفهان، «سعيد نمكي» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حكمي دكتر «سيد عليرضا مروجي» را به عنوان سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشكي كاشان منصوب كرد.

دكتر سيد عليرضا مروجي دانشيار دانشگاه علوم پزشكي كاشان است كه با حفظ سمت به عنوان سرپرست جديد اين دانشگاه انتخاب شده است. وي داراي دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي است و مسؤوليت معاونت بهداشتي اين دانشگاه را در كارنامه اجرايي خود دارد.

پيش از اين دكتر ابراهيم كوچكي رياست اين دانشگاه را بر عهده داشت كه به دليل ادامه تحصيل در دوره فلوشيپ دانشگاه تهران از سمت خود استعفا داد./
منبع خبر:
شبستان
 
تاریخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۸