روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
قرعه كشي بخش تيمي جشنواره قرآن وزارت بهداشت برگزار شد
 
گروه فعاليت هاي قرآني ـ پس از آيين افتتاحيه بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت مراسم قرعه كشي بخش تيمي بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت در 12 گروه بانوان و 12 گروه آقايان برگزار شد.
گروه فعاليت هاي قرآني ـ پس از آيين افتتاحيه بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت مراسم قرعه كشي بخش تيمي بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت در 12 گروه بانوان و 12 گروه آقايان برگزار شد.

قرعه كشي بخش تيمي جشنواره قرآن وزارت بهداشت برگزار شدبه گزارش ايكنا از همدان ، آيين قرعه كشي بخش تيمي بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در 12 گروه بانوان و 12 گروه آقايان برگزار شد.

بر اساس اين قرعه كشي در گروه آقايان دانشگاه علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي سبزوار، علوم پزشكي كاشان و علوم پزشكي ايران در اولين گروه مسابقات تيمي آقايان قرار گرفتند.

در گروه دوم نيز دانشگاه علوم پزشكي همدان، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شيراز و علوم پزشكي آبادان قرار گرفتند.

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، علوم پزشكي مازندران، علوم پزشكي مشهد و علوم پزشكي زنجان نيز سومين گروه را در مسابقات تيمي دانشجويان تشكيل دادند.

در گروه بانوان نيز دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، علوم پزشكي بيرجند، علوم پزشكي بوشهر و علوم پزشكي شيراز به عنوان گروه اول شناخته شدند.

دانشگاه علوم پزشكي اهواز، علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي كرمانشاه و علوم پزشكي اصفهان در گروه دوم بانوان قرار گرفتند.

دانشگاه علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي قم، علوم پزشكي قزوين و علوم پزشكي تهران در سومين گروه قرار گرفتند.

در اين مسابقات تيم اول به همراه بهترين تيم دوم به مرحله نهايي راه پيدا مي كنند.
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۱۲/۰۷/۱۳۹۸