روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
نتيجه نهايي شمارش آراء اعلام شد / چناراني و رضيئي دو عضو اصلي و اشرفي عضو علي البدل اين كميته انتخاب شدند
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، امروز انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت بهداشت به همت معاونت فرهنگي ان وزارتخانه برگزار گرديد. طي اين انتخابات فاطمه فرجي از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، مهدني زندوي فر از دانشگاه علوم پزشكي شيراز، معين رضيئي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ...
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، امروز انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت بهداشت به همت معاونت فرهنگي ان وزارتخانه برگزار گرديد.

طي اين انتخابات فاطمه فرجي از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، مهدني زندوي فر از دانشگاه علوم پزشكي شيراز، معين رضيئي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عليرضا اشرفي از دانشگاه علوم پزشكي كاشان و علي چناراني از دانشگاه علوم پزشكي نيشابور جزو كانديداي نهايي معرفي شده و با هم به رقابت پرداختند.

نتيجه نهايي شمارش آراء اعلام شد / چناراني و رضيئي دو عضو اصلي و اشرفي عضو علي البدل اين كميته انتخاب شدند

در نهايت علي چناراني علوم پزشكي نيشابور، معين رضيئي علوم پزشكي شهيد بهشتي و عليرضا اشرفي علوم پزشكي كاشان به ترتيب بيشترين آراء را از آن خود كرده و چناراني و رضيئي به عنوان عضو اصلي، اشرفي به عنوان عضو علي البدل كميته ناظر بر نشريات وزارت علوم معرفي شدند.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۰۵/۰۷/۱۳۹۸