روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
لزوم بازخواني پيام عاشورا براي ايستادگي در اين روزها
 
لزوم بازخواني پيام عاشورا براي ايستادگي در اين روزها
يك فعال دانشجويي با آنا مطرح كرد: لزوم بازخواني پيام عاشورا براي ايستادگي در اين روزها دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: براي ايستادگي در برابر دشمنان بايد پيام عاشورا بازخواني شود و داشتن عزت و نداشتن ترس و ظلم ستيزي از جمله پيام هاي مهم قيام عاشوراي حسيني است. محمد شباني در گفتگو با خبرنگار حوزه تشكل هاي دانشگاهي گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، با اشاره به اينكه بايد از فرصت ماه محرم براي انديشيدن در زمينه عاشورا بهره برد، اظهار كرد: مكتب امام حسين(ع)، آزادي، آزادگي و هيهات من الذله است و همگان به خصوص قشر دانشگاهي بايد در كنار عزاداري در اين ماه، به تفكر و تأمل در حادثه عاشورا بپردازند.

وي افزود: انسان زماني مي تواند با خدا معامله كند كه اعتقاد دروني اش خالص باشد و غرق در شهوات و ماديات نباشد، اگر ايمان واقعي در دل انسان رسوخ كند تمام سرمايه و جان خود را به خدا عرضه مي كند و مانند سيدالشهدا(ع) سعادت دنيا و آخرت را براي خود تصمين مي كند.

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان با بيان اينكه براي ايستادگي در مقابل دشمن بايد پيام عاشورا بازخواني شود، گفت: داشتن عزت و نداشتن ترس و ظلم ستيزي از جمله پيام هاي مهم قيام عاشوراي حسيني است.

شباني تصريح كرد: واهمه داشتن از سياست مداران بيگانه در حقيقت به معني قطع اميد از آرمان هاي مقدس امام حسين(ع) است و فاصله گرفتن از آرمان ها پيامد روشني به دنبال نخواهد داشت. زمان مي گذرد و زمانه عوض مي شود اما جبهه مقاومت در برابر بدخواهان، راهبرد مؤثر ظلم ستيزي را در پيش خواهد گرفت.

انتهاي پيام/4118/

http://ana.ir/i/415258
منبع خبر:
آنا
 
تاریخ: ۲۲/۰۶/۱۳۹۸