روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
زور اين بودجه به سالك نمي رسد
 
زور اين بودجه به سالك نمي رسدبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز اصفهان؛ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: براي مبارزه كامل با اين بيماري نياز به 20 ميليارد ريال اعتبار در شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگل است.

سيدعليرضا مروجي افزود: مبارزه بابيماري سالك درسه محور مبارزه با مخزن و لانه كوبي موشهاي صحرايي دركويرها و تاغزارها، مبارزه با ناقل بيماري(پشه خاكي) و سمپاشي و آموزش مردم در حال اجراست.

وي با اشاره به اينكه آموزش مهمترين نقش را دركنترل و پيشگيري از اين بيماري رادارد، گفت: فرهنگ كاهش توليد زباله، بازيافت زباله از مبدا به وسيله مردم و به موقع بيرون گذاشتن زبالها ازجمله مهمترين نكات آموزشي در اين زمينه است.

مروجي تصريح كرد: تنها موردي كه باعث كاهش اين بيماري مي شود، مشاركت مردم در رعايت نكات پيشگيري است؛ به ويژه بيرون نرفتن در موقع غروب، پوشش كامل و استفاده ازكرمهاي دفع حشرات است.

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به اينكه گزش از بهار آغاز و موج بيماري از پاييز شروع مي شود، گفت: تاكنون 60 بيمار شناسايي شده اند كه50 مورد آن در شهرستان كاشان و 10 مورد در شهرستان آران و بيدگل است.
 
تاریخ: ۱۰/۰۶/۱۳۹۸