روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كاشان ديپلم افتخار علمي را كسب كرد
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، در مرحله گروهي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، اميرحسين مهدي كاغذي، دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كاشان، موفق شد در بخش حيطه استدلال باليني، ديپلم افتخار اين بخش را كسب كند. در مرحله گروهي اين دوره از المپياد علمي دانشگاه علوم پزشكي، 10 گروه در ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، در مرحله گروهي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، اميرحسين مهدي كاغذي، دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كاشان، موفق شد در بخش حيطه استدلال باليني، ديپلم افتخار اين بخش را كسب كند.

در مرحله گروهي اين دوره از المپياد علمي دانشگاه علوم پزشكي، 10 گروه در حيطه هاي استدلال باليني، آموزش پزشكي، تفكر علمي در علوم پايه، مطالعات ميان رشته اي علوم انساني و سلامت، كارآفريني در بستر دانشگاه هاي هزاره سوم و مديريت نظام سلامت در مرحله نهايي به رقابت پرداختند.

در اين دوره از المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي بهترين ايده هاي دانشجويان نيز به منظور استفاده از آن ها و سرمايه گذاري براي پروژه هاي طراحي شده انتخاب شدند.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۲۷/۰۵/۱۳۹۸