روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
اعطاي ديپلم افتخار علمي به دانشجوي كاشاني
 
ديپلم افتخار يازدهمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به دانشجوي كاشاني اعطا شد.
به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عباس تقوي اردكاني معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: در مرحله گروهي المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اميرحسين مهدي كاغذي، در بخش حيطه استدلال باليني موفق شد ديپلم افتخار اين بخش را به خود اختصاص دهد.

مرحله گروهي يازدهمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 10 تا 18 مرداد در تهران برگزار شد.
 
تاریخ: ۲۶/۰۵/۱۳۹۸