روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
تار و پود پوسيده كارخانه بافندگي كاشان
 
در نزديكي ميدان 15 خرداد شهر كاشان، دو برج آجري بلند، سر به آسمان دارد كه متعلق به كارخانه «ريسندگي و بافندگي كاشان» است. كارخانه اي كه تاريخ صنعت نساجي كشور با آن رقم خورده و حالا جز اين دو برج آجري كه دودكش كوره هاي كارخانه بوده اند، و سالهاست كه خاموش شده اند، چيزي ازآن باقي نمانده است.

حسن تفضلي كه بسياري در كاشان او را به عنوان «ارباب تفضلي» مي شناسند، پدرصنعت نساجي كشور ياد مي كنند. او از پيشگامان اين صنعت در ايران بوده، كسي كه در سال 1274 در شهر كاشان به دنيا آمد و در آستانه 40 سالگي پايه گذار صنعت نساجي در كشور شد و كاشان را به قطب اين صنعت تبديل كرد.

وي از جمله افرادي ست كه با خدمات خود نه تنها كاشان بلكه كشور را در عرصه نساجي به يك ابر قدرت در زمان خود تبديل كرد.

حسن تفضلي از جمله افرادي است كه چرخه اقتصادي ايران را در زمينه نساجي و بافندگي را به حركت درآورده است و نقشي تعيين كننده در عرصه نساجي ايران داشته تا جايي كه وي را پدر نساجي ايران لقب داده اند. گرچه خدمات مرحوم تفضلي فقط به اين عرصه محدود نبود و خدمات شايان توجهي به زادگاه و مردم خود در كاشان ارائه داده است كه بنيانگذاري راديولوژي، سي سي يو و نهاد هاي غير دولتي، چون اتاق بازرگاني كاشان، كمك به ساخت دانشكده علوم پزشكي كاشان تنها بخش كوچكي از فعاليت هاي وي بوده است.

اين كارخانه در تير ماه 1358 مشمول بند دال قانون حفاظت صنايع قرار گرفت و جزو هيچ يك از بند هايي كه اداره واحد ها را در اختيار سازمان هاي دولتي قرار مي دهد، نشد. با اينكه مشمول مصادره نشد، از سال 1359 ممنوع المعامله شد و نتوانست فعاليت اقتصادي خود را توسعه دهد.

عكاس: اعظم داداشي/ايسنا
منبع خبر:
فرارو
 
تاریخ: ۰۹/۰۵/۱۳۹۸