روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
پلمپ يك سالن آرايش غيرمجاز
 
پلمپ يك سالن آرايش غيرمجازبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: اين مركز انواع خدمات تخصصي درماني بدون مجوز را در فضاي مجازي تبليغ مي كرد.

دكتر محمد حاجي جعفري افزود: پس از بررسي هاي كارشناسان نظارت بر درمان حوزه معاونت درمان دانشگاه، اين سالن آرايشي به علت دخالت در امور درماني با همكاري نيروي انتظامي پلمپ و متصدي آن به مراجع قضايي ارجاع داده شد.
 
تاریخ: ۰۶/۰۵/۱۳۹۸