روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
نامه 100 تشكل دانشجويي به رئيس ديوان محاسبات؛ قانون منع به كارگيري بازنشستگان در فولاد مباركه اجرا شود
 
تشكل هاي دانشجويي كشور خطاب به رئيس ديوان محاسبات پيرامون اجراي كامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان در شركت فولاد مباركه اصفهان نامه اي صادر كردند.
نامه 100 تشكل دانشجويي به رئيس ديوان محاسبات؛ قانون منع به كارگيري بازنشستگان در فولاد مباركه اجرا شود
- اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاري تسنيم از اصفهان، 100 تشكل دانشجويي از سراسر كشور در نامه اي خطاب به رئيس ديوان محاسبات پيرامون اجراي كامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان در شركت فولاد مباركه اصفهان تذكر دادند.

متن نامه اين تشكل هاي دانشجويي به شرح زير است:

رياست محترم ديوان محاسبات كشور جناب آقاي عادل آذر

سلام عليكم

همان گونه كه مستحضريد با توجه به قانون منع به كارگيري بازنشستگان مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي نگهبان، شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) شامل قانون منع بكارگيري بازنشستگان مي باشد. از اين رو دادسراي ديوان محاسبات كشور در نامه 98/3/11 به شماره 8/73000 خطاب به حميدرضا عظيميان مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) با استناد به آن قانون، رسماً و كتباً اعاده به خدمت نامبرده را ""بنحو مطلق منتفي و فاقد اثر"" دانسته است. علاوه بر اين سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان در نامه 290/98/22031 مورخ 98/4/29 بر بازنشستگي آقاي عظيميان در تاريخ 90/10/21 با 5.30 سال خدمت، صحه مي گذارد.

در ادامه ذكر شده است: همچنين جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب تذكر كتبي و شفاهي موارد نقض و زير پا گذاشتن قانون در شركت فولاد مباركه اصفهان را به وزير صمت گوشزد كروده كه مع الأسف تاكنون چشم بينايي براي رؤيت آن نامه هاي مراجع نظارتي و گوش شنوايي براي شنيدن اين تذكرات قانوني نبوده است. از اين رو است كه جنبش دانشجويان انقلابي كشور طبق رسالت ذاتي خود جهت بسط عدالت خواهي در جامعه و تقويت احترام و التزام به قوانين مملكتي در ميان آحاد جامعه بالاخص مسئولين كشوري، پيگيري قانون شكني هاي صورت گرفته در گروه شركت هاي فولاد مباركه اصفهان را تا حصول نتيجه در دستور كار خود قرار داده است چرا كه بيم آن مي رود عده اي كه به دنبال بي خاصيت كردن قوانين و مصوبه هاي مملكت اند، با خيال آسوده به اقدامات مخرب خود تداوم ببخشند و در شرايطي كه ايران اسلامي به صورت تمام عيار در جنگ اقتصادي با دشمن به سر مي برد، عملكرد اين عده در داخل، تكميل كننده جورچين و اقدامات اجنبي ها باشد.

در اين نامه عنوان شده است: جناب آذر! مجلس شوراي اسلامي بايد عصاره فضائل ملت باشد عليهذا انتظار داريم ديوان محاسبات كشور و دادسراي تابعه به صورت جدي و فارغ از هرگونه اغماض و مماشات با بازنشستگاني كه بر خلاف نص صريح قانون منع به كارگيري بازنشستگان، هم اكنون بر اريكه بزرگترين بنگاه بازار سرمايه كشور و بزرگترين توليدكننده فولاد در خاورميانه تكيه زده اند، برخورد شود تا گردن كشي عده اي در برابر قانون به عادت مبدل نشود. همچنين سكوت و انفعال نهادهاي دولتي سهامدار در فولاد مباركه در قبال اين نقض قانون، هم به لحاظ قانوني و هم از جنبه هاي سياسي قابل تأمل، توجه و بررسي است.

اصفهان| واكنش موسوي لارگاني به يك بيانيه؛ مقدمات برگزاري مناظره اي شفاف با فولادمباركه فراهم شود
ادعاي نايب رئيس انجمن فولاد؛ مازاد توليد فولاد داريم ولي اجازه صادرات نمي دهند
كاهش توليد در فولاد مباركه اصفهان
در ادامه نامه تشكل هاي دانشجويي سراسر كشور تأكيد شده است: سؤال اساسي ما دانشجويان تشكل هاي انقلابي، اين است كه چرا علي رغم تصريح قانون رسمي كشور، نظر دادسراي ديوان محاسبات، پاسخ سازمان تأمين اجتماعي، پيگيري هاي سازمان بازرسي كشور و تذكرات متعدد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد وقوع تخلف در اعاده به خدمت عظيميان در شركت دولتي فولاد مباركه اصفهان، همچنان بايد با بهت و حيرت شاهد ضديت وزارت صنعت، معدن و تجارت با قانون منع بكارگيري بازنشستگان باشيم؟ به راستي مرجع تعيين بازنشسته بودن افراد، سازمان هاي نظارتي و ذي صلاح هستند يا وزير و معاون و عضويت در يك جريان سياسي خاص و قبيله گرايي هاي جناحي؟!

در پايان تصريح شده است: جناب رئيس! ضروري است براي صيانت از وجهه نهادهاي نظارتي و جلوگيري از به سخره گرفته شدن قانون توسط باندهاي قدرت و ثروت، ديوان محاسبات به صورت اولويت دار به اين پرونده ورود كند پيش از آنكه صبر انقلابي دانشجويان جهت حراست از حيثيت حريم قانون و ممانعت از تضييع بيت المال مسلمين، به سرآيد. همچنين اعلام مي داريم تمامي ظرفيت هاي دانشگاهي، رسانه اي، جنبشي و ميداني ما دانشجويان انقلابي كشور جهت ريشه كني قانون شكنان در شركت فولاد مباركه اصفهان در اختيار شما مي باشد و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد چراكه «اِنَّ الباطِلَ كانَ ذَهوقا».

رونوشت:

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

دادستان محترم استان اصفهان

مجمع نمايندگان محترم استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي

تشكل هاي امضاء كننده:

1. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

2. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

3. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان

4. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

5. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه كاشان

6. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

7. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان

8. جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد خميني شهر

9. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه كاشان

10. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان

11. انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه اصفهان

12. شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان بوشهر

13. قرارگاه احمدي روشن بسيج دانشجويي استان بوشهر

14. بسيج دانشجويي دانشگاه خليج فارس استان بوشهر

15. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

16. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

17. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور بوشهر

18. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان بنت الهدي بوشهر

19. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور برازجان

20. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي كنگان

21. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

22. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور بوشهر

23. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان بنت الهدي بوشهر

24. بسيج دانشجويي دانشگاه سراسري اراك

25. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي اراك

26. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور اراك

27. بسيج دانشجويي دانشگاه سراسري تفرش

28. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي ساوه

29. بسيج دانشجويي دانشگاه اروميه

30. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

31. بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اروميه

32. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي استان آ.غربي

33. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان استان آ.غربي

34. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور اروميه

35. بسيج دانشجويي دانشگاه فني شهيد قاضي طباطبايي

36. بسيج دانشجويي دانشگاه سيستان و بلوچستان

37. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

38. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور زاهدان

39. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي واحد زاهدان

40. بسيج دانشجويي دانشگاه ولايت ايرانشهر

41. بسيج دانشجويي دانشگاه گلستان

42. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

43. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبد

44. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور گرگان

45. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور واحد گنبد

46. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان خواهران گرگان

47. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان برادران گرگان

48. بسيج دانشجويي دانشگاه فني و حرفه اي كوثر گرگان

49. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند

50. بسيج دانشجويي دانشگاه ايلام

51. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

52. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

53. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور ايلام

54. بسيج دانشجويي فرهنگيان ايلام

55. بسيج دانشجويي دانشگاه علمي و كاربردي ايلام

56. بسيج دانشجويي دانشگاه فني و حرفه اي ايلام

57. بسيج دانشجويي دانشگاه مازندران

58. بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مازندران

59. بسيج دانشجويي دانشگاه شمال

60. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور بهشر

61. بسيج دانشجويي دانشگاه نوشيرواني

62. بسيج دانشجويي دانشگاه اصفهان

63. بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

64. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نوراصفهان

65. بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان

66. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد خوراسگان

67. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد نجف آباد

68. بسيج دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان

69. شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان اصفهان

70. بسيج دانشجويي مركز تربيت معلم شهيد باهنر

71. بسيج دانشجويي مركز علمي كاربردي قوه قضاييه

72. بسيج دانشجويي فرهنگيان (شهيد رجايي)

73. بسيج دانشجويي آموزشكده فني شهيد مهاجر

74. بسيج دانشجويي غيرانتفاعي شهيد اشرفي

75. بسيج دانشجويي دانشگاه جامع كاشان

76. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد كاشان

77. بسيج دانشجويي علوم پزشكي كاشان

78. بسيج دانشجويي فرهنگيان شهيد آيت

79. بسيج دانشجويي پيام نور نجف آباد

80. بسيج دانشجويي دانشگاه دولتي شهرضا

81. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد شهرضا

82. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد دهاقان

83. بسيج دانشجويي آزاد خميني شهر

84. بسيج دانشجويي پيام نور دولت آباد

85. بسيج دانشجويي آزاد اسلامي دولت آباد

86. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد شاهين شهر

87. بسيج دانشجويي دانشگاه مالك اشتر

88. بسيج دانشجويي دانشكده فني مهندسي گلپايگان

89. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي گلپايگان

90. بسيج دانشجويي پيام نور گلپايگان

91. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي لنجان

92. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور فولاد شهر

93. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد نائين

94. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد سميرم

95. بسيج دانشجويي آزاد فلاورجان

96. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد نطنز

97. بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور خوانسار

98. بسيج دانشجويي دانشكده رياضي خوانسار

99. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد تيران

100. بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي فريدن
منبع خبر:
تسنیم
 
تاریخ: ۰۶/۰۵/۱۳۹۸