روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

كاهش 5 درصدي پرداخت مستقيم از جيب مردم
 
مديركل دفتر تدوين استاندارد و تعرفه خدمات سلامت وزارت بهداشت، روز گذشته از بازنگري در بسته هاي طرح تحول سلامت با هدف كاهش هزينه هاي پرداختي مردم خبر داد.
مديركل دفتر تدوين استاندارد و تعرفه خدمات سلامت وزارت بهداشت، روز گذشته از بازنگري در بسته هاي طرح تحول سلامت با هدف كاهش هزينه هاي پرداختي مردم خبر داد.

بهزاد كلانتري، طي سخناني در اجلاس معاونان درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، گفت: بسته كاهش فرانشيز مهم ترين بخش طرح تحول سلامت به شمار مي رود.

وي تصريح كرد: بسته كاهش هزينه هاي پرداختي توسط بيمار عنوان صحيح تري است كه بايد به جاي كاهش فرانشيز از آن استفاده كرد.

كلانتري اظهار كرد: اين برنامه به ميزان پنج درصد پرداخت مستقيم از جيب مردم را كاهش داد. البته در تلاش هستيم تا مشكلات بيماران خاص و صعب العلاج را نيز كاهش دهيم و بخشي از منابع را به اين سمت سوق دهيم.

مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه خدمات سلامت وزارت بهداشت با تشريح نحوه تخصيص برنامه كاهش پرداختي بيماران گفت: مجموع پيشنهادهاي مطرح در اين زمينه با نظر معاونان درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور بررسي و تصويب شد.

وي افزود: در بسته جديد، دانشگاه هاي علوم پزشكي هزينه طرح تحول سلامت را دريافت و مديريت مي كنند. در بسته جديد بيمار نبايد هزينه اضافي را پرداخت كند و براي خريد لوازم مصرفي گران قيمت نيازي به ارجاع بيماران به خارج از بيمارستان نيست.

كلانتري گفت: در اين بسته، نحوه پرداخت هزينه خدمات گران قيمت فاقد پوشش بيمه پايه نيز تعيين تكليف شده است.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، طرح تحول نظام سلامت از ارديبهشت 1393 با دو هدف اصلي افزايش دسترسي و افزايش عدالت در ارائه كالاها و خدمات سلامت، آغاز و دستورالعمل آن به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ابلاغ شد. با اجراي اين طرح، علاوه بر محافظت مالي از مردم در برابر هزينه هاي سلامت، ارتقاي كيفيت خدمات درماني در بخش هاي بستري بيمارستان هاي دولتي مد نظر قرار گرفت.

اهداف اين طرح به ترتيب در چهار گام «بهبود دسترسي، استطاعت پذيري و كيفيت درمان»، «توسعه خود مراقبتي»، «واقعي سازي تعرفه ها» و «تحول در آموزش پزشكي» پيگيري شد.

پس ازآنكه سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به دليل مسائل بودجه اي بخش سلامت از همراهي با دولت دوازدهم استعفا داد؛ حسن روحاني در حكمي سعيد نمكي را به عنوان سرپرست نظام سلامت كشور معرفي كرد. نمكي كه پيش ازاين معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه وبودجه بود در اظهاراتش به عنوان سكان دار فعلي نظام سلامت بابيان اين نكته كه طرح تحول سلامت «طرح دولت روحاني» است، تأكيد كرده بود: «قطار طرح تحول سلامت را در هيچ ايستگاهي نگه نخواهيم داشت»

طرح تحول نظام سلامت در حالي در دولت يازدهم و دوازدهم اجرا شد كه بحران دارو در سال هاي 91 و 92 رقم پرداختي مردم را به بيش از 60 درصد در مراكز دولتي رسانده بود. بااين حال به گفته قاضي زاده هاشمي وزير سابق بهداشت، دولت در سخت ترين شرايط بودجه و خزانه با كمك مجلس نهم اعتباراتي را به حوزه وزارت بهداشت تخصيص داد كه حاصل آن بيمه شدن 11 ميليون ايراني بود؛ آرزويي كه 20 سال بر زمين مانده بود. بااين حال به اعتقاد صاحب نظران اقتصاد سلامت، «تأمين منابع مالي پايدار» ازجمله چالش هاي اجراي اين طرح در دولت تدبير و اميد است كه نتيجه آن امروز در بدهي سنگين بيمه ها به مراكز دولتي و به خصوص داروسازي و صنايع وابسته به آن نمايان شده است.
   تاریخ: ۱۴:۰۱ - ۱۳/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۵۴