روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بانك شير مادر مشكل فقهي ندارد / نتايج اثربخش اين بانك در بهبود نوزادان نارس
 
به گزارش شبكه خبري بانك و بيمه "بينا" به نقل از ايسنا  دكتر عليرضا رئيسي با اشاره به اهميت تغذيه نوزاد با شير مادر گفت: در سطح دنيا با مطالعات صورت گرفته، ديگر شير مادر تنها منبع براي تغذيه نوزاد شناخته نمي شود، بلكه به عنوان يك واكسن براي نوزاد به حساب مي آيد.وي افزود:اين ...
بانك شير مادر مشكل فقهي ندارد / نتايج اثربخش اين بانك در بهبود نوزادان نارس

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازي بانك شير مادر در ايران، اين روش را در بهبود سريع تر نوزادان نارس، موثر دانست و گفت: تاكنون با آغاز به كار اين بانك شير به شكل پايلوت در استان فارس بالغ بر 40نوزاد نارس توانستند با شير مادر تغذيه كنند.

به گزارش شبكه خبري بانك و بيمه "بينا" به نقل از ايسنا

دكتر عليرضا رئيسي با اشاره به اهميت تغذيه نوزاد با شير مادر گفت: در سطح دنيا با مطالعات صورت گرفته، ديگر شير مادر تنها منبع براي تغذيه نوزاد شناخته نمي شود، بلكه به عنوان يك واكسن براي نوزاد به حساب مي آيد.

وي افزود:اين مطالعات نشان مي دهد آن دسته از نوزاداني كه به شكل نارس به دنيا آمدند و در بخش ويژه بستري بودند و از شير مادر تغذيه مي كردند، نسبت به ساير نوزادان روند بهبود سريع تري داشته اند.

رئيسي با اشاره به دستاوردهاي تغذيه با شير مادر ادامه داد: به همين دليل بود كه ما نيز مشتاق شديم بر اساس مطالعات علمي به اين شيوه روي آوريم و خوشبختانه در حال حاضر كشور ايران جزو كشورهاي پيشرفته در اين حوزه شناخته مي شود. اين طرح در استان هاي كرمانشاه، اهواز و فارس به شكل پايلوت در حال اجرا است و با توجه به نتايج اثر بخشي كه تاكنون از طرح گزارش شده، پيش بيني مي كنيم تا پايان سال جاري طرح بانك شيرمادر در 20 دانشگاه علوم پزشكي كشور اجرا شود.

وي در خصوص نحوه اهداي شير مادران و مصرف آن توسط ديگر نوزادان گفت: مادراني كه مازاد بر نياز نوزادشان شير دارند، به شكل داوطلب شير خود را به بانك شير اهدا مي كنند و پس از نظارت بر پاستوريزه بودن آن، شير به شكل رايگان در اختيار نوزاد ديگر قرار مي گيرد.

معاون بهداشت وزير بهداشت با تاكيد بر اين نكته كه هيچ اشكال فقهي به اين روند وارد نيست، افزود: با توجه به استفتا صورت گرفته از مراجع، اين طرح مشكل فقهي ندارد و تا كنون نيز در استان فارس ماهانه حدود پنج ليتر شير به بالغ بر 40 نوزاد توزيع شده است.

انتهاي پيام
   تاریخ: ۰۵:۵۲ - ۱۰/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۷