روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

17 درصد جمعيت منطقه كاشان به پايگاه هاي سلامت مراجعه نكردند
 
كاشان- ايرنا- با وجود تشكيل پرونده الكترونيك سلامت براي همه ساكنان شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل، بر اساس آخرين آمارها هنوز 17 درصد از افراد واجد شرايط به پايگاه هاي سلامت مراجعه نكردند.
17 درصد جمعيت منطقه كاشان به پايگاه هاي سلامت مراجعه نكردند كاشان- ايرنا- با وجود تشكيل پرونده الكترونيك سلامت براي همه ساكنان شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل، بر اساس آخرين آمارها هنوز 17 درصد از افراد واجد شرايط به پايگاه هاي سلامت مراجعه نكردند.

سپاس مخفف (سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايران) به منظور يكپارچه سازي اطلاعات سلامت شهروندان ايراني در راستاي ارائه خدمات بهتر بهداشتي و درماني، بهبود نظارت بر خدمات و مديريت بهتر نظام سلامت كشور راه اندازي شد.

همچنين بهبود دسترسي مناطق دور افتاده و روستايي به مراقبت هاي سلامت، صرفه جويي در زمان بيماران و كاركنان، كاهش خطاهاي پزشكي، تشخيصي و نسخه نويسي، كاهش آزمايش ها و نسخه هاي تكراري، افزايش مشاركت بيمار و توجه به خودمراقبتي، تسهيل در آموزش پزشكي و پژوهش هاي حوزه سلامت، بهبود مديريت منابع انساني و فيزيكي در حوزه سلامت و بهبود مديريت بيماري هاي مسري از ديگر مزيت هاي اين طرح عنوان شده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان روز شنبه با اشاره به تشكيل 456 هزار و 590 پرونده سلامت الكترونيكي در اين منطقه گفت: براي 100 درصد جمعيت زير پوشش در 2 شهرستان پرونده الكترونيكي تشكيل شده است.

سيدعليرضا مروجي افزود: از سال 94 تاكنون هر نفر به طور ميانگين 3.5 بار به پايگاه هاي سلامت شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل مراجعه داشته اما 17 درصد از كساني كه براي آنان پرونده الكترونيكي تشكيل شده، هنوز به پايگاه هاي سلامت مراجعه نكردند.

وي بيان كرد: در سال جاري 413 هزار و 94 مورد مراجعه به 95 پايگاه سلامت، خانه بهداشت و مركز خدمات جامع سلامت داشتيم كه در اين زمينه بيش از يك ميليون و 940 هزار خدمت ارائه شده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اشاره به ارائه خدمات مراقبتي براي 83 درصد از اين افراد اضافه كرد: مردم 13 ميليون و 655 هزار و 850 خدمت شامل واكسن، تزريقات و فشار خون با تشكيل اين پرونده هاي الكترونيكي دريافت كردند.

وي همچنين از اجراي نظام ارجاع در كاشان به عنوان ششمين شهر در كشور خبر داد و اظهارداشت: در اين طرح بيماراني كه به پزشك عمومي مراجعه مي كنند، در صورت نياز با استفاده از رايانه ثبت نام و به پزشك متخصص ارجاع مي شوند.

مروجي يادآور شد: نظام ارجاع خدمات پزشكي شيوه اي براي ارايه خدمات مناسب و موثر بهداشتي و درماني مي باشد كه در قالب آن بيماران بايد بر اساس سلسله مراتب تعريف شده و مشخص به مركزهاي درماني مراجعه كنند كه نخستين مرحله مراجعه به پزشك خانواده است.

وي تشريح كرد: اين شيوه با هدف ارتقاي سطح سلامت عمومي، جلوگيري از مراجعه چندباره و غيرضرور بيماران به مركزهاي تخصصي و جلوگيري از هدر رفتن منابع در قالب سطح بندي خدمات درماني اجرا مي شود.

جدي گرفته نشدن اين طرح از سوي 17 درصد جمعيت منطقه در حالي صورت مي گيرد كه به گفته معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان، ميزان ابتلا به بيماري هايي مانند سكته هاي قلبي و مغزي در اين منطقه 2 برابر ميانگين كشوري بوده، نرخ شيوع اضافه وزن 10.5 درصد و ابتلا به هپاتيت 70 درصد است.

همچنين به گفته وي در مجموع 13 هزار و 838 نفر بيمار مبتلا به ديابت بوده، 17 هزار و 718 نفر از ساكنان منطقه فشار خون دارند و پوست، معده و سينه نيز از جمله سرطان هاي شايع در شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل به شمار مي رود.

هم اكنون 27 مركز بهداشت شهري، 31 خانه بهداشت، 10 مركز خدمات جامع سلامت و 27 پايگاه سلامت در اين دو شهرستان فعاليت دارند.

جمعيت افزون بر 465 هزار نفري شهرستان هاي كاشان و آران وبيدگل زير پوشش خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان هستند.

6136/8123
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۰۹:۱۸ - ۰۹/۰۶/۱۳۹۸   بازدید: ۱۴۳