روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

اعطاي ديپلم افتخار علمي به دانشجوي كاشاني
 
كسب ديپلم افتخار دانشجوي كاشانيبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ مركز اصفهان، عباس تقوي اردكاني معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: در مرحله گروهي المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اميرحسين مهدي كاغذي، در بخش حيطه استدلال باليني موفق شد ديپلم افتخار اين بخش را به خود اختصاص دهد.
مرحله گروهي يازدهمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 10 تا 18 مرداد در تهران برگزار شد.
   تاریخ: ۱۸:۴۳ - ۲۶/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۱۵۴