روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

وقتي دانشگاه هاي ايران از دانشگاه هاي آمريكا جلو مي زند
 
گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاري فارس، شهين مرداني: پيشرفت دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي هاي مهم جهان از مواردي است كه طي چند سال اخير به طور مداوم سايت هاي خبري دنيا به آن اشاره مي كنند.

رتبه بندي تايمز يكي از اين رتبه بندي هاي مهم و معتبر است كه پيشرفت علمي كشورها و دانشگاه هاي مختلف را هر سال از طريق جدول به تصوير مي كشد؛ تايمز به عنوان نظام رتبه بندي كه به ريز جزئيات پيشرفت يا پسرفت دانشگاه ها با معيارهاي مختلف اشاره مي كند مشهورترين نظام رتبه بندي بين المللي دانشگا ه ها و مراكز آموزش عالي است. 

اين رتبه بندي نخستين بار در سال 2004 با همكاري تايمز كيو.اس منتشر شد و اين همكاري را تا سال 2010 تحت عنوان رتبه بندي تايمز كيو.اس ادامه داد؛ تايمز در سال 2010 همكاري خود با كيو.اس را قطع كرده و قرارداد همكاري را با موسسه تامسون رويترز امضا كرد. 

محاسبات امتيازات هر دانشگاه در اين رتبه بندي از طريق سه منبع اطلاعاتي، داده هاي ارسالي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه به صورت خوداظهاري است، داده هاي حاصل از نظرسنجي شهرت توسط متخصصان آموزش عالي و اطلاعات توليدات علمي موسسات آموزش عالي نمايه   شده در پايگاه استنادي اسكوپوس  است. 

در اين گزارش، حضور دانشگاه هاي ايران و جهان و روند پيشرفت و پسرفت آنها را طي 5 سال اخير در رشته مهندسي و فناوري بررسي مي كنيم.

با تحليل داده هاي اين گزارش صعود پله هاي علم توسط دانشمندان ايراني و افزايش شمار تعداد دانشگاه هايي كه در رتبه بندي تايمز جاي مي گيرند به خوبي قابل درك است.

اين رتبه بندي، 923 دانشگاه مختلف را در رشته مهندسي و فناوري مورد بررسي قرارداده و جايگاه هر دانشگاه را به خوبي نشان داده است.

برترين دانشگاه هاي جهان در رشته مهندسي و فناوري در سال 2019 

براساس آنچه كه تايمز منتشر كرده دانشگاه آكسفورد انگليس در سال 2019 رتبه يك جهان را در رشته مهندسي و فناوري كسب كرده است؛ دانشگاه استنفورد آمريكا به عنوان دومين دانشگاه، هاروارد آمريكا سومين دانشگاه، موسسه تكنولوژي كاليفرنيا چهارمين دانشگاه، موسسه فناوري ماساچوست پنجمين دانشگاه، كمبريج انگليس ششمين دانشگاه، پرينستون آمريكا هفتمين دانشگاه، ملي سنگاپور هشتمين دانشگاه، موسسه فناوري زوريخ نهمين دانشگاه و موسسه تكنولوژي جورجيا به عنوان دهمين دانشگاه جهان در اين رشته معرفي شده اند.

به همين ترتيب دانشگاه هاي كاليفرنيا بركلي، امپريال كالج لندن، كاليفرنيا لس آنجلس، پكينگ، صنعتي نانيانگ، ميشيگان، كارنگي ملون، موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان، صنعتي دلفت و چينهوا به عنوان برترين ها در رشته مهندسي و فناوري رده يازدهم تا بيستم جدول تايمز را در سال 2019 به خود اختصاص داده اند.

رديف دانشگاه  رتبه 
1 آكسفورد انگليس   1
2  استنفورد آمريكا 2
3 هاروارد آمريكا 3
4 موسسه تكنولوژي كاليفرنيا 4
55 موسسه فناوري ماساچوست، آمريكا 5
6 كمبريج، انگليس 6
7 پرينستون، آمريكا 7
8 ملي سنگاپور، سنگاپور 8
9 موسسه فناوري زوريخ، سوئيس 9
10 موسسه تكنولوژي جورجيا، آمريكا 10
11 كاليفرنيا بركلي، آمريكا 11
12 امپريال كالج لندن، انگليس 12
13 كاليفرنيا لس آنجلس، آمريكا 13
14 پكينگ، چين 14
15 صنعتي نانيانگ، سنگاپور 15
16 ميشيگان، آمريكا 16
17 كارنگي ملون، آمريكا 17
18 موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان، سوئيس 18
19  صنعتي دلفت، هلند 19
20 چينهوا، چين 20
حضور پررنگ دانشگاه هاي انگليس و آمريكا در تايمز

دانشگاه آكسفورد كه در شهر آكسفورد در منطقه آكسفورد شاير انگلستان قرار دارد، قديمي ترين دانشگاه انگليسي زبان جهان به شمار مي رود.

دانشگاه استنفورد نيز يكي از معتبرترين دانشگاه هاي جهان است كه در استنفورد، در نزديكي شهر سانفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا  قرار دارد.

تحليل داده هاي جدول تايمز به خوبي نشان مي دهد كه كشورهاي آمريكا و انگليس حضور پررنگي در اين رتبه بندي دارند. 

برترين دانشگاه هاي ايران در رشته مهندسي و فناوري در سال 2019 

اگر قرار باشد به دانشگاه هاي ايران اشاره كنيم، سال 2019، سال درخشش دانشگاه هاي ايران در رشته مهندسي و فناوري بوده است؛ به طوري كه 23 دانشگاه ايران نيز در اين رشته ميان برترين دانشگاه هاي جهان جاي گرفته اند.

بر اساس آنچه كه تايمز منتشر كرده، دانشگاه هاي صنعتي بابل نوشيرواني رتبه 251 الي 300، تهران 251 الي 300، گيلان 301 الي 400، كاشان 301 الي 400، مازندران 301 الي 400، صنعتي شريف 301 الي 400، صنعتي اميركبير 401 الي 500، صنعتي اصفهان 401 الي 500، فردوسي مشهد 501 الي 600، علم و صنعت ايران 501 الي 600 و شيراز 501 الي 600 را به خود اختصاص داده اند.

دانشگاه هاي صنعتي شيراز نيز با رتبه 501 الي 600، تبريز 501 الي 600، شهيد مدني آذربايجان 601 الي 800، اصفهان 601 الي 800، خوارزمي 601 الي 800، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 601 الي 800، شهيد بهشتي 601 الي 800، صنعتي شاهرود 601 الي 800، اروميه 601 الي 800، زنجان 601 الي 800، شهيد باهنر كرمان مثبت 801 و يزد مثبت 801 را به در جدول تايم حضور داشته اند.

رديف  دانشگاه  رتبه 
1 صنعتي بابل نوشيرواني 300 - 251
2 تهران  300 - 251
3 گيلان 301-400
4 كاشان 301-400
5 مازندران  301-400
6 صنعتي شريف 301-400
7 صنعتي اميركبير  401-500
8 صنعتي اصفهان  401-500
9 فردوسي مشهد  501-600
10 علم و صنعت ايران  501-600
11 شيراز  501-600
12 صنعتي شيراز  501-600
13 تبريز  501-600
14  شهيد مدني آذربايجان  601-800
15 اصفهان  601-800
16 خوارزمي  601-800
17 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 601-800
18 شهيد بهشتي 601-800
19 صنعتي شاهرود  601-800
20 اروميه  601-800
21 زنجان 601-800
22 شهيد باهنر كرمان  +801 
23 يزد +801
در سال 2019، بيست و سه دانشگاه ايراني در رشته مهندسي و فناوري حضور داشته اند و دانشمندان ايراني توانسته اند با ارتقاء خود طي سال هاي متمادي حضور دانشگاه هاي ايران در اين رتبه بندي را افزايش دهند.

رتبه دانشگاه هاي جهان در رشته مهندسي و فناوري در سال 2018 

بررسي جدول تايمز نشان مي دهد كه دانشگاه هاي آمريكا در سال 2018 مانند هميشه ندرخشيده اند؛ بر اساس آنچه كه اين رتبه بندي منتشر كرده، دانشگاه هاي استنفورد رتبه يك، موسسه تكنولوژي كاليفرنيا 2، آكسفورد 3، فناوري ماساچوست 4، كمبريج 5، پرينستون 6، پكينگ 7، ملي سنگاپور 8، موسسه فناوري فدرال زوريخ 9 و امپريال كالج لندن رتبه 10 را در رشته مهندسي و فناوري به خود اختصاص داده اند.

بنا بر همين اطلاعات موسسه تكنولوژي جورجيا رتبه 11، كارنگ ملون رتبه 11، كاليفرنيا بركلي رتبه 13، موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان مساوي 14، ايلينوي در اربانا مساوي 14، نانيانگ رتبه 16، ميشيگان رتبه 17، تكنولوژي دلفت مساوي 18، علم و صنعت هنگ كنگ مساوي 18، كرنل مساوي 20 و صنعتي مونيخ نيز مساوي 20 را كسب كرده اند.

رديف  دانشگاه  رتبه
1 استفورد 1
2 موسسه تكنولوژي كاليفرنيا 2
3 آكسفورد 3
4 فناوري ماساچوست 4
5 كمبريج 5
6   پرينستون 6
7 پكينگ 7
8 ملي سنگاپور 8
9 مؤسسه فناوري فدرال زوريخ 9
10 امپريال كالج لندن 10
11 موسسه تكنولوژي جورجيا 11
12 كارنگي ملون 12
13 كاليفرنيا، بركلي 13
14 موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان 14=
15 ايلينوي در اربانا شمپين 14=
16 نانيانگ 16
17 ميشيگان 17
18 تكنولوژي دلفت 18=
19 علم و صنعت هنگ كنگ 18= 
20 كرنل 20=
21 صنعتي مونيخ  20=
در حالي كه در سال 2019، دانشگاه انگليسي زبان آكسفورد برترين دانشگاه جهان در رشته مهندسي و فناوري شده است، در سال 2018 جايگاه نخست در اين رشته متعلق به دانشگاه استفورد بوده و اين نشانه پسرفت دانشگاه آمريكا در سال2019 در اين رشته است. 

برترين هاي ايران در رشته مهندسي و فناوري در 2018 

برترين رتبه بندي دانشگاه هاي جهان حاكي از آن است كه در سال 2018 تنها 7 دانشگاه ايراني ميان برترين هاي جهان جاي گرفته اند؛ بر همين اساس صنعتي بابل نوشيرواني با رتبه 201 الي 250، دانشگاه تهران با رتبه 201 الي 300، دانشگاه صنعتي شريف با رتبه 301 الي 400، دانشگاه صنعتي اميركبير با رتبه 401 الي 500، دانشگاه اصفهان با رتبه 401 الي 500، تكنولوژي اصفهان با رتبه 401 الي 500 و دانشگاه تبريز با رتبه 401 الي 500 جايگاه نخست تا هفتم جدول دانشگاه هاي ايران در رشته مهندسي و فناوري را در نظام رتبه بندي تايمز به خود اختصاص داده اند.

رديف  دانشگاه  رتبه
1 صنعتي بابل نوشيرواني  201-250
2 تهران  251-300
3 صنعتي شريف  301-400
4 صنعتي اميركبير  401-500
5   گيلان  401-500
6 صنعتي اصفهان  401-500
7  تبريز 401-500
يك بررسي آماري ساده به خوبي نشان مي دهد، در سال 2018 تنها 7 دانشگاه ايران و در سال 2019، 23 دانشگاه ايران در رتبه بندي رشته مهندسي و فناوري حضور داشته اند.

اراده و پيشرفت دانشمندان ايراني منجر به ارتقاء شمار دانشگاه هاي ايران در سال 2019 شده، به طوري كه تنها در يك سال 16 دانشگاه به ليست جهاني تايمز افزوده شده اند.

ليست دانشگاه هاي جهان در رشته مهندسي و فناوري در سال 2017 

براساس تجزيه و تحليل تايمز، مؤسسه تكنولوژي كاليفرنيا، دانشگاه هاي استنفورد، آكسفورد، موسسه فناوري ماساچوست، دانشگاه هاي كمبريج و پرينستون رتبه نخست تا ششم جدول را به خود اختصاص داده اند.

دانشگاه هاي امپريال كالج لندن با رتبه مساوي 7، ملي سنگاپور با رتبه مساوي 7، موسسه فناوري فدرال زوريخ با رتبه 9، كاليفرنيا، بركلي با رتبه 10، موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان با رتبه 11، پكينگ با رتبه 12، كاليفرنيا، لس آنجلس  با رتبه مساوي 13، تكنولوژي جورجيا با رتبه مساوي 13، كارنگي ملون با رتبه 15،
ايلينوي در اربانا  با رتبه 16، ميشيگان با رتبه  17، نانيانگ با رتبه  18، علم و صنعت هنگ كنگ با رتبه 19، 
دانشگاه صنعتي دلفت با رتبه 20 و دانشگاه نورث وسترن با رتبه 21 در جدول تايمز قرار دارند.

رديف  دانشگاه  رتبه
1 تكنولوژي كاليفرنيا 1
2 استنفورد 2
3 آكسفورد 3
4 فناوري ماساچوست 4
5 كمبريج 5
6 پرينستون 6
7 امپريال كالج لندن 7= 
8 ملي سنگاپور 7=
9 موسسه فناوري فدرال زوريخ 9
10 كاليفرنيا، بركلي 10
11 موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان 11
12 پكينگ 12
13 كاليفرنيا، لس آنجلس 13=
14 تكنولوژي جورجيا 13=
15 كارنگي ملون  15
16 ايلينوي در اربانا  16
17  ميشيگان  17
18 نانيانگ  18
19 علم و صنعت هنگ كنگ 19
20 دانشگاه صنعتي دلفت 20
21 نورث وسترن  21 
در سال 2017، دانشگاه هاروارد به عنوان يكي از برترين دانشگاه هاي آمريكا در بيست رده اول جدول تايمز سهمي نداشته است و تكنولوژي كاليفرنيا نخستين جايگاه تايمز را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه هاروارد هميشه يكي از بالاترين رتبه هاي دانشگاه ها را در سطح جهان داشته و يكي از قدرتمندترين مؤسسه هاي مالي غيرانتفاعي است.

دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي سال 2017 تايمز در رشته مهندسي و فناوري جايگاه نداشته اند.

جايگاه دانشگاه هاي دنيا در سال 2016 و در رشته مهندسي و فناوري

تجزيه و تحليل آمار تايمز نشان مي دهد در سال 2016، دانشگاه هاي استنفورد رتبه يك، تكنولوژي كاليفرنيا رتبه 2، فناوري ماساچوست رتبه 3، كمبريج رتبه 4، كاليفرنيا بركلي رتبه 5، آكسفورد رتبه 6، پرينستون رتبه 7، موسسه فناوري فدرال زوريخ رتبه 8، امپريال كالج لندن رتبه 9 و كارنگي ملون رتبه 10 را در رشته فناوري و مهندسي در سال 2016 به خود اختصاص داده اند.

دانشگاه هاي هاروارد، تكنولوژي جورجيا، ملي سنگاپور، موسسه فدرال پلي تكنيك لوزان، ايلينوي در اربانا، علم و صنعت هنگ كنگ، ميشيگان، نورسث وسترن، دلفت و تكنولوژي نانيانگ رتبه هاي يازده تا بيست برترين دانشگاه هاي جهان در رشته مهندسي و فناوري را به خود اختصاص داده اند.

رديف  دانشگاه  رتبه 
1 استنفورد 1
2 تكنولوژي كاليفرنيا 2
3 فناوري ماساچوست 3
4 كمبريج 4
5 كاليفرنيا، بركلي 5
6 آكسفورد 6
7 پرينستون  7
8 موسسه فناوري فدرال زوريخ  8
9 امپريال كالج لندن 9
10 كارنگي ملون 10
11 هاروارد 11
12 تكنولوژي جورجيا 12
13 ملي سنگاپور 13
14 موسسه فدرال پلي تكنيك لوزان 14
15 ايلينوي در اربانا شمپين  15
16 علم و صنعت هنگ كنگ 16
17 ميشيگان 17
18 نورث وسترن 18
19 دلفت 19
20 تكنولوژي نانيانگ 20
در سال 2016، دانشگاه هاي آمريكا از 10 جايگاه نخست جدول سهم ويژه اي داشته اند و تحليل جايگاه و رتبه آنها بيانگر آن است كه پيشرفت آنها ثابت نيست و هر سال تعداد دانشگاه ها و جايگاه آنها متغير بوده است.

ليست دانشگاه هاي دنيا در سال 2015  در رشته مهندسي و فناوري

آمار و ارقام موجود در تايمز بيانگر آن است كه موسسه فناوري ماساچوست، دانشگاه استنفورد، موسسه تكنولوژي كاليفرنيا، دانشگاه هاي پرينستون، كمبريج، امپريال كالج لندن، آكسفورد، موسسه فناوري فدرال زوريخ،  دانشگاه هاي كاليفرنيا لس آنجلس، كاليفرنيا بركلي، تكنولوژي جورجيا، موسسه پلي تكنيك فدرال لوزان، دانشگاه هاي ملي سنگاپور، تگزاس در آستين، ميشيگان، كارنگي ملون، كرنل، ايلينوي در اربانا، دلفت، نورث وسترن و علم و صنعت هنگ كنگ در سال 2015 رتبه هاي يك تا بيست و يكم برترين دانشگاه هاي جهان در رشته مهندسي و فناوري را در نظام رتبه بندي تايمز به خود اختصاص داده اند.

رديف  دانشگاه  رتبه 
1 موسسه فناوري ماساچوست 1
2 استنفورد 2
3 موسسه تكنولوژي كاليفرنيا 3
4 پرينستون  4
5 كمبريج  5
6 امپريال كالج لندن 6
7 آكسفورد 7
8 مؤسسه فناوري فدرال زوريخ

8
9 كاليفرنيا، لس آنجلس 9
10 كاليفرنيا، بركلي 10
11 تكنولوژي جورجيا 11
12 مؤسسه پلي تكنيك فدرال لوزان

12
13 ملي سنگاپور 13
14 تگزاس در آستين 14
15  ميشيگان  15
16 كارنگي ملون 16
17 كرنل  17
18 ايلينوي در اربانا شمپين 18
19 دلفت  19
20 نورث وسترن  19
21 علم و صنعت هنگ كنگ 21
مؤسسهٔ فناوري ماساچوست مشهور به اِم آي تي، دانشگاه خصوصي واقع در شهر كمبريج، در ايالت ماساچوست آمريكاست كه داراي پنج دانشكده اصلي، يك كالج و 32 گروه آموزشي است؛ اين دانشگاه معمولاً با نام اختصاري آن، يعني اِم آي تي (MIT) شناخته مي شود.

در سال 2015، 2016 و 2017 دانشگاه هاي ايران در جدول تايمز جايگاهي نداشتند، اما به ميزان قابل توجهي در سال 2018 و 2019 پيشرفت كرده اند.

حضور پررنگ دانشگاه هاي ايران در رتبه هاي جهان حكايت از پيشرفت علم توسط ايراني ها دارد، تا جايي كه رسانه هاي خارجي از اين پيشرفت نگران مي شوند و در اخبار خود به طور مداوم به افزايش حضور دانشگاه هاي ايران و رشد علمي كشور اشاره مي كنند. 

انتهاي پيام/
منبع خبر:
خبرگزاري فارس
   تاریخ: ۰۱:۳۰ - ۲۰/۰۵/۱۳۹۸   بازدید: ۷۴