روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

انجمن ها و تشكل هاي دانشجويي استان يزد خواستار شدند؛ تغييرات جدي و اساسي در مديريت آبي كشور
 
انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي استان يزد در بيانيه اي مشترك پيرامون بحران آب، ميريت آبي كشور را نيازمند تغييرات جدي و اساسي دانستند.

انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي استان يزد در بيانيه اي مشترك پيرامون بحران آب، ميريت آبي كشور را نيازمند تغييرات جدي و اساسي دانستند.

به گزارش ايسنا – منطقه يزد، در حال حاضر به دليل مجموعه اي از رويداد ها در فرآيند تحولات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از رويكرد حاكم بر توسعه ناموزون كشور، مديريت منابع آبي با مشكلات عميقي مواجه شده است، انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي دانشگاه هاي استان يزد با صدور بيانيه اي پيشنهادها و راهكارهاي لازم را در جهت شناسايي علل و كاهش آثار مخرب خشكسالي و كم آبي ارائه كردند .

متن بيانيه بدين شرح است :

بسمه تعالي

« قُل أرَأيتُم إن أصبَحَ ماؤكُم غَورا فَمَن يَأتِيكُم بِمَاء مَّعِين» (الملك- 30)

بگو: به من خبر دهيد اگر آب هاي (سرزمين) شما در زمين فرو رود، چه كسي مي تواند آب جاري و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟

در حال حاضر به دليل مجموعه اي از رويداد ها در فرآيند تحولات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از رويكرد حاكم بر توسعه ي ناموزون كشور، مديريت منابع آبي با مشكلات عميقي مواجه شده است. مشكلات عميق موجود چه در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد كمّي و كيفي به مرحله ي بحراني و سرنوشت سازي رسيده به گونه اي كه پايداري حيات را در سرتاسر كشور در معرض تهديد جدي قرار داده است .

ما جمعي از فعالين دانشجويي استان،  فارغ از تعارفات، گرايش هاي سياسي و تعلقات سازماني و بخشي، برحسب مسئوليت هاي اجتماعي و ملي خود و با ابراز نگراني از تهديدات فعلي و بالقوه ي آتي بر آن شديم تا پيشنهادات و راهكارهاي لازم را در جهت شناسايي علل و كاهش آثار مخرب خشكسالي و كم آبي، در اختيار مسئولين مربوطه قرار داده تا با مديريت صحيح و پشتكار مسئولين و همچنين همدلي آحاد مردم از اين كارزار جانفرسا به سلامت عبور كنيم .

با توجه به تشديد بحران آب در برخي استان هاي كشور مانند خوزستان، سيستان و بلوچستان، يزد، اصفهان و غيره و  آثار مخرب آن بر زندگي مردم، شرايط اقليمي كشور و حيات وحش، مديريت آبي كشور نيازمند تغييراتي جدي و اساسي است .

از جمله مهمترين عوامل پيدايش اين بحران مي توان به موارد زير اشاره كرد :

الف) عدم تخصص گرايي در بخش محيط زيست: كشور ما همواره از عدم تخصص گرايي در بخش هاي گوناگون ضربه خورده است؛ از جمله فقدان ثبت نام و پذيرش متخصصان رشته هاي اصلي محيط زيست در آزمون استخدامي به گونه اي كه اجازه ي رجوع به اصلي ترين و تخصصي ترين محل جهت اشتغال دانش آموختگان اين رشته ها يعني سازمان حفاظت محيط زيست داده نشده و به علاوه در كارگزيني و استخدام افراد نيز ملاك هاي مرتبط با نياز سازمان اجرايي نمي شود كه ناكارآمدي اين بخش را تشديد مي كند. همچنين شواهد نشان مي دهد كه متاسفانه هنوز برخي از مديران و سياست گذاران منابع آب از دانش كافي برخوردار نمي باشند .

ب) سوء مديريت و عطش توسعه: مسئله آب در كشور بيش از آن كه ناشي از كمبود آب و شرايط اقليمي باشد، از سوء مديريت و عدم نگرش صحيح به منابع آبي ناشي شده است. از اصلي ترين دلايل اين  بحران نگاه غلط سياست گذاران و برخي دانشگاهيان داخل كشور به مسئله آب است كه آب را صرفاً يك كالاي اقتصادي، آن هم تنها با رويكرد مهندسي مي دانند. ديدگاهي كه بيش از يك دهه است در بيشتر نقاط دنيا منسوخ شده و تبعات شديد حاصل از آن بر همگان آشكار شده است .

براي مثال قرارگيري صنايع آب بر مانند فولاد و كاشي سازي، در مناطقي كه با بحران كم آبي مواجه اند، نشانگر سوء مديريت در سطح كشور است .

ج) رشد سريع و الگوي نامناسب استقرار جمعيت: محصول ساده ي رشد سريع جمعيت، افزايش تقاضاي آب و متناسب با آن كاهش سريع آب در دسترس است. توزيع مكاني جمعيت علاوه بر رشد جمعيت از عوامل عدم تطابق بين آب در دسترس و تقاضاي آب است. علاوه بر اين، گسترش شهرنشيني، مهاجرت به شهرهاي بزرگ و توسعه ي اراضي، مستلزم افزايش مداوم تأمين آب دركنار افزايش تقاضاي آن با وجود توسعه ي شهرنشيني و صنعت مي باشد .

د) كشاورزي ناكارآمد: بازخورد الگوي رشد سريع جمعيت، توسعه بخش كشاورزي براي تامين نياز غذايي مردم است. متاسفانه شيوه هاي كشاورزي در اكثر نقاط ايران هنوز صنعتي و مجهز به تكنولوژي هاي به روز نشده و كشور از شيوه هاي منسوخ شده ي كشاورزي و منتهي به بهره وري بسيار كم در آبياري و توليد رنج مي برد.

در حالي كه تنها 12 درصد از مساحت كشور زير كشت رفته، حدود 93 درصد از مصرف آب در بخش كشاورزي صورت مي گيرد. الگوهاي كشاورزي در سراسر كشور نامناسب و در بسياري از مناطق كشور از جمله استان يزد  با شرايط دسترسي به آب ناسازگار است .

پيشنهادها :

1 . مديريت پسآب ها و فاضلاب ها اعم از :

ملزم كردن همه ي آب بران بزرگ كشور مانند صنعت كاشي سازي و فولاد به تصفيه پساب ها و فاضلاب ها

استفاده از آب چرخاني در صنايع و براي استفاده در منابع طبيعي و فضاي سبز و اصلاح الگوي كشت (مانند استفاده از روش كشت هيدروپونيك)

مشروط كردن تأمين آب واحدهاي مختلف به استفاده بهينه از آب

2 . مطالعه و تحقيق در ارتباط با روش هاي جديد علمي براي توليد و تامين آب شيرين به ويژه استفاده از آب هاي خليج فارس و درياي عمان

3 . بررسي نقاط مناسب سواحل خليج فارس و درياي عمان براي ايجاد شهرك هاي صنعتي و انتقال تدريجي صنايع آب بر به مناطق مذكور

4 . مديريت آبهاي مرزي و ايجاد كميته ويژه ديپلماسي فعال آب هاي مرزي بين وزارت امور خارجه و وزارت نيرو

5 . مديريت آب هاي زيرزميني كشور و حمايت از طرح هاي احياي قنات

6 . تشكيل كارگروهي علمي شامل اساتيد و دانشجويان مرتبط به اين حوزه و تيم اجرايي

7 . فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اصلاح الگوي مصرف آب در جامعه (مانند افزودن فصل اهميت محيط زيست به كتب درسي دانش آموزان)

8 . برگزاري همايش ها و كنگره هاي تخصصي در دانشگاه ها و همايش هاي عمومي در سراسر كشور

لذا ما فعالين دانشجويي استان با توجه به وضعيت بحران آب كه ناشي از سوءمديريت و عدم تخصيص شيوه هاي صحيح براي عبور از اين بحران است، از مسئولين مربوطه خواهشمند اقدامي موثر درجهت برآورده شدن اين مطالبه همگاني هستيم .

گفتني است؛ اين بيانيه به طور مشترك از سوي انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه يزد، تشكل توسعه و اعتدال دانشگاه يزد، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدان پاكنژاد يزد، انجمن اسلامي اميد و اعتدال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، انجمن عدالت خواه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اردكان، شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشگاه يزد، انجمن علمي رشته معماري دانشگاه يزد، انجمن علمي رشته نقاشي و گرافيك دانشگاه يزد، انجمن علمي رشته علوم مهندسي خاك، انجمن علمي رشته محيط زيست، انجمن علمي رشته نجوم، انجمن علمي رشته فيزيك، انجمن علمي رشته رياضي، انجمن علمي رشته آمار، انجمن علمي رشته شيمي، انجمن علمي رشته زمين شناسي، انجمن علمي رشته زيست شناسي، انجمن علمي رشته مهندسي معدن، انجمن علمي رشته مهندسي عمران، انجمن علمي رشته مهندسي مواد، انجمن علمي رشته مهندسي كامپيوتر، انجمن علمي رشته مهندسي صنايع، انجمن علمي رشته مهندسي شيمي، انجمن علمي رشته مهندسي برق، انجمن علمي رشته مهندسي مكانيك، انجمن علمي رشته علوم سياسي، انجمن علمي رشته انسان شناسي، انجمن علمي رشته مددكاري اجتماعي، انجمن علمي رشته علوم تربيتي، انجمن علمي رشته علوم اقتصادي، انجمن علمي رشته پژوهش و رفاه اجتماعي، انجمن علمي رشته مديريت بازرگاني، انجمن علمي رشته زبان و ادبيات انگليسي، انجمن علمي رشته زبان و ادبيات عربي، انجمن علمي رشته الهيات، انجمن علمي رشته اطلاعات و دانش شناسي، انجمن علمي رشته تربيت بدني، انجمن علمي رشته حقوق، انجمن علمي رشته فقه و حقوق، انجمن علمي رشته روانشناسي، صادر شده است.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۸:۱۵ - ۲۱/۰۵/۱۳۹۷   بازدید: ۷۱